برچسب: موسسات

image_pdfimage_print
کنترل‌های داخلی در موسسات کوچک

کنترل‌های داخلی در موسسات کوچک

کنترل‌های داخلی در موسسات کوچک این نظام به دنبال کسب اطمینان معقول از اثربخشی و کارآیی عملیات، قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و به دنبال حفاظت از دارایی‌ها در...

روشهای پرداخت دستمزد در مؤسسات تولیدی و طرحهای تشویقی

روشهای پرداخت دستمزد در مؤسسات تولیدی و طرحهای تشویقی

روشهای پرداخت دستمزد در مؤسسات تولیدی و طرحهای تشویقی               در مؤسسات تولیدی به طور کلی دستمزد به یکی از روشهای زیر تعیین و پرداخت می گردد. ۱- روزمرد ۲- کارمزد ۳- طرحهای تشویقی...