برچسب: موسسات

image_pdfimage_print
کنترل‌های داخلی در موسسات کوچک

کنترل‌های داخلی در موسسات کوچک

کنترل‌های داخلی در موسسات کوچک این نظام به دنبال کسب اطمینان معقول از اثربخشی و کارآیی عملیات، قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و به دنبال حفاظت از دارایی‌ها در...

نمونه سوالات استخدامی حسابداران در موسسات

نمونه سوالات استخدامی حسابداران در موسسات

نمونه سوالات استخدامی حسابداران در موسسات سوال ۱ _ تفاوت اصلی میان روشهای حسابداری نقدی و تعهدی را ذکر نمائید . جواب : مبنای نقدی ( کامل ) حسابداری نقدی ، روش حسابداریاست که...

روشهای پرداخت دستمزد در مؤسسات تولیدی و طرحهای تشویقی

روشهای پرداخت دستمزد در مؤسسات تولیدی و طرحهای تشویقی

روشهای پرداخت دستمزد در مؤسسات تولیدی و طرحهای تشویقی               در مؤسسات تولیدی به طور کلی دستمزد به یکی از روشهای زیر تعیین و پرداخت می گردد. ۱- روزمرد ۲- کارمزد ۳- طرحهای تشویقی...

نحوه تنظیم سود و زیان در موسسات تولیدی

نحوه تنظیم سود و زیان در موسسات تولیدی

نحوه تنظیم سود و زیان در موسسات تولیدی نحوه تنظیم صورت سود و زیان در مؤسسات تولیدی شرکت تولیدی الف صورت سود و زیان به پایان اسفند ۱ X ۱۳ فروش ناخالص XXX کسر می‎شود :...

نحوه تنظیم سود و زیان در موسسات تولیدی

نحوه تنظیم سود و زیان در موسسات تولیدی

نحوه تنظیم سود و زیان در موسسات تولیدی نحوه تنظیم صورت سود و زیان در مؤسسات تولیدی شرکت تولیدی الف صورت سود و زیان به پایان اسفند ۱ X ۱۳  فروش ناخالص XXX کسر می‎شود : ...