برچسب: نمونه

image_pdfimage_print
نمونه قرارداد مشارکت مدنی

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

نمونه قرارداد مشارکت مدنی قرارداد مشارکت مدنی  * این قرارداد بین امضاء کنندگان زیر : الف ) بانک …………… شعبه ……………. به نشانی ……………………………………………………….. ب) خانم / آقا   …………………………………………… شرکت فرزند : ………………………….. با...

نمونه ای از یک بند گزارش حسابرسی در مورد قیمت تمام شده

نمونه ای از یک بند گزارش حسابرسی در مورد قیمت تمام شده

نمونه ای از یک بند گزارش حسابرسی در مورد قیمت تمام شده “شرکت فاقد سیستم مدون و مناسب قیمت تمام شده محصولات می باشد.در نتیجه،در خصوص قیمت تمام شده کالای ساخته شده شرکت در...

نمونه موارد ابهام در گزارشات حسابرسی

نمونه موارد ابهام در گزارشات حسابرسی

نمونه موارد ابهام در گزارشات حسابرسی ۱تداوم فعالیت شرکتهائی که سرمایه در گردش آنها منفی بوده و دارای زیان انباشته قابل توجهی باشند. ۲- وجود تردید در مورد نتیجه قطعی (سود یا زیان مورد...

نمونه سوالات استخدامی حسابداران در موسسات

نمونه سوالات استخدامی حسابداران در موسسات

نمونه سوالات استخدامی حسابداران در موسسات سوال ۱ _ تفاوت اصلی میان روشهای حسابداری نقدی و تعهدی را ذکر نمائید . جواب : مبنای نقدی ( کامل ) حسابداری نقدی ، روش حسابداریاست که...

نمونه بندهای مشروط گزارشات حسابرسی

نمونه بندهای مشروط گزارشات حسابرسی

۱- عدم اخذ و ارائه تائیدیه های بدهکاران و بستانکاران – بانکها و غیره ۲- عدم کفایت ذخایر مالیاتی ۳ -فقدان اسناد مالکیت اموال و دارائیها و مشکلات مربوط به آن ۴ -عدم کفایت...