برچسب: هزینه یابی

image_pdfimage_print

نکات مهم مرتبط با هزینه یابی استاندارد

نکات مهم مرتبط با هزینه یابی استاندارد سیستم هزینه یابی استاندارد،هزینه های واقعی با هزینه های موردانتظار مقایسه شده وانحرافات از نتایج مورد انتظاربدست می آید که این انحرافات مدیریت را دراندازه گیری کارایی...

روشهای نوین هزینه یابی

روشهای نوین هزینه یابی بودجه بندی بر مبنای فعالیت بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،فرایند تهیه بودجه است که بر هزینه فعالیتها یا محرکهای هزینه مرتبط با عملیات ،تاکید و تمرکز دارد. بودجه بندی...

هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی

هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی در بسیاری از صنایع در یک فرآیند تولید ناگزیر دو یا چند محصول همزمان تولید می گردند. که آنها را محصولات مشترک می نامند.محصولات فرعی ، محصولاتی هستند...

هزینه یابی استاندارد

هزینه یابی استاندارد چگونگی محاسبه بهای تمام شده؟ مواد مستقیم + دستمزد مستقیم + سربار ساخت = بهای تمام شده مواد مستقیم:عبارت است از موادی که مستقیما در ساخت یا تولید محصول نقش دارد...