برچسب: هزینه یابی

image_pdfimage_print
هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی

هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی

هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی در بسیاری از صنایع در یک فرآیند تولید ناگزیر دو یا چند محصول همزمان تولید می گردند. که آنها را محصولات مشترک می نامند.محصولات فرعی ، محصولاتی هستند...

هزینه یابی استاندارد

هزینه یابی استاندارد

هزینه یابی استاندارد چگونگی محاسبه بهای تمام شده؟ مواد مستقیم + دستمزد مستقیم + سربار ساخت = بهای تمام شده مواد مستقیم:عبارت است از موادی که مستقیما در ساخت یا تولید محصول نقش دارد...

روش حسابداری هزینه یابی سفارش کار

روش حسابداری هزینه یابی سفارش کار

روش حسابداری هزینه یابی سفارش کار  اشاره شد در مؤسسات تولیدی هدف تعیین بهای تمام شده تولید می باشد و در مؤسساتی که به صورت سفارش فعالیت می نمایند با استفاده از روشهای هزینه...

روش حسابداری در هزینه یابی مرحله ای

روش حسابداری در هزینه یابی مرحله ای

روش حسابداری در هزینه یابی مرحله ای ثبتهای حسابداری مرتبط با هزینه های مواد مصرفی، دستمزد و سربار در هزینه یابی مرحله ای تفاوت زیادی با روش هزینه یابی سفارش کار ندارد و کلیه...

بررسی روش هزینه یابی جذبی با روش هزینه یابی مستقیم یا متغیر

بررسی روش هزینه یابی جذبی با روش هزینه یابی مستقیم یا متغیر

بررسی روش هزینه یابی جذبی با روش هزینه یابی مستقیم یا متغیر ۱ـ روش هزینه‌یابی جذبی ۲ـ روش هزینه یابی مستقیم یا متغیر در روش هزینه‌های جذبی : کلیه هزینه‌های تولیدی نظیر مواد مستقیم...