برچسب: هزینه

image_pdfimage_print

نکات مهم مرتبط با هزینه یابی استاندارد

نکات مهم مرتبط با هزینه یابی استاندارد سیستم هزینه یابی استاندارد،هزینه های واقعی با هزینه های موردانتظار مقایسه شده وانحرافات از نتایج مورد انتظاربدست می آید که این انحرافات مدیریت را دراندازه گیری کارایی...

طعم واقعی ردنشدن دفاتر درآمد و هزینه با رعایت ۱۲نکته

طعم واقعی ردنشدن دفاتر درآمد و هزینه با رعایت ۱۲نکته ۱به هیچ وجه برگه های دفاتر جدانگرددباید کامل وشامل همه برگه ها باشد.. ۲٫همه ثبتها در دفاتر وارد شود. ۳به هیچ عنوان فعالیت ها...

کنترل های حسابرسی – هزینه های حقوق ودستمزد

کنترل های حسابرسی – هزینه های حقوق ودستمزد کنترل های پرونده پرسنلی شماره کنترل کنترل شرح عدم رعایت ü ۱٫کنترل حکم استخدامی(قرارداد) ۱ ü ۲٫کنترل مدارک تحصیلی/سوابق کاری ۲ ü ۳٫کنترل کپی شناسنامه کارمندوفرزندان...

روشهای نوین هزینه یابی

روشهای نوین هزینه یابی بودجه بندی بر مبنای فعالیت بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،فرایند تهیه بودجه است که بر هزینه فعالیتها یا محرکهای هزینه مرتبط با عملیات ،تاکید و تمرکز دارد. بودجه بندی...

جدول فصول هزینه دولتی

جدول فصول هزینه دولتی ۱           ۱           ۰           ۱۰۰۰۰       ۱    فصل ۱ – جبران خدمت کارکنان                                  ۱           ۱           ۰           ۲۰۰۰۰       ۱    فصل ۲ – استفاده از کالاها و خدمات                           ۱           ۱           ۰           ۳۰۰۰۰       ۱    فصل...