برچسب: هزینه

image_pdfimage_print
طعم واقعی ردنشدن دفاتر درآمد و هزینه با رعایت ۱۲نکته

طعم واقعی ردنشدن دفاتر درآمد و هزینه با رعایت ۱۲نکته

طعم واقعی ردنشدن دفاتر درآمد و هزینه با رعایت ۱۲نکته ۱به هیچ وجه برگه های دفاتر جدانگرددباید کامل وشامل همه برگه ها باشد.. ۲٫همه ثبتها در دفاتر وارد شود. ۳به هیچ عنوان فعالیت ها...

هزینه های قابل قبول دارایی

هزینه های قابل قبول دارایی

هزینه های قابل قبول دارایی ماده ۱۴۷:هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف...

کنترل های حسابرسی – هزینه های حقوق ودستمزد

کنترل های حسابرسی – هزینه های حقوق ودستمزد

کنترل های حسابرسی – هزینه های حقوق ودستمزد کنترل های پرونده پرسنلی شماره کنترل کنترل شرح عدم رعایت ü ۱٫کنترل حکم استخدامی(قرارداد) ۱ ü ۲٫کنترل مدارک تحصیلی/سوابق کاری ۲ ü ۳٫کنترل کپی شناسنامه کارمندوفرزندان...

هزینه سربار جذب نشده

هزینه سربار جذب نشده

هزینه سربار جذب نشده هزینه سربار جذب نشده چیست؟ سربار جذب نشده در تولید به هزینه های سرباری گفته می شود که شرکت متحمل شده ولیکن این هزینه ها در تولید جذب نشده اند.به...

بررسی روش هزینه یابی جذبی با روش هزینه یابی مستقیم یا متغیر

بررسی روش هزینه یابی جذبی با روش هزینه یابی مستقیم یا متغیر

بررسی روش هزینه یابی جذبی با روش هزینه یابی مستقیم یا متغیر ۱ـ روش هزینه‌یابی جذبی ۲ـ روش هزینه یابی مستقیم یا متغیر در روش هزینه‌های جذبی : کلیه هزینه‌های تولیدی نظیر مواد مستقیم...