برچسب: پول

image_pdfimage_print

پول فیات

پول فیات در حال حاضر تقریباً تمام پول مورد استفاده در تمامی کشورهای دنیا اصطلاحاً پول فیات است که به پولی اطلاق می‌شود که دارای ارزش ذاتی نبوده و کنترل ارزش آن در اختیار...

داستان کوتاه (پولهای خرابه)

داستان کوتاه (پولهای خرابه) آورده اند که بهلول در خرابه ای مسکن داشت و جنب آن خرابه کفش دوزی دکان داشت که پنجره ای از کفش دوزی به خرابه بود . بهلول چند درهمی...

بهای پول

بهای پول خوشبختانه باروشنگری مشاور مطبوعاتی ریاست محترم جمهوری، مخالفان کاهش دستوری نرخ بانکی در عداد اشخاصی که می‌خواهند با جوسازی و فریاد مانعاصلاحگری دولت شوند، قرارندارند و جزو منتقدین دولتمحسوب می‌شوند (برداشت نگارندهاز...