برچسب: پیمانکاری

image_pdfimage_print
حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری سیستم حسابداری موسسات پیمانکاری باید طوری طراحی شود که سود یا زیان دقیق پیمان در پایان کار تعیین شود. در حسابداری قراردادهای  بلندمدت پیمانکاری ازاصول هزینه یابی سفارشکار تبعیت...

حسابداری مالیاتی شرکت های پیمانکاری

حسابداری مالیاتی شرکت های پیمانکاری

حسابداری مالیاتی شرکت های پیمانکاری در مورد پیمانکاران خارجی در صورتی که تاریخ انعقاد قرارداد تا پایان سال ۸۱ باشد درآمد مشمول مالیات آنها با اعمال ضریب ۱۲% موضوع بند الف ماده ۱۰۷ بر...

محاسبات حسابداری پیمانکاری

محاسبات حسابداری پیمانکاری

محاسبات حسابداری پیمانکاری موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و...

حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت اول

حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت اول انواع قراردادهای پیمانکاری ۱- قرارداد مقطوع الف : انجام کل عملیات پیمان در ازای دریافت مبلغ معین ب: انجام کل عملیات پیمان در ازای دریافت مبلغ معین...

حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت دوم

حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت دوم   تحویل موقت زمانی که ۹۷% عملیات پیمان انجام شود پیمانکار ضمن اعلام موضوع از طریق دستگاه نظارت و با تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان پیمانکار و کارفرما و...