برچسب: پیمان

image_pdfimage_print
نکات حسابرسی پیمان های بلند مدت در جریان پیشرفت

نکات حسابرسی پیمان های بلند مدت در جریان پیشرفت

نکات حسابرسی پیمان های بلند مدت در جریان پیشرفت – نوع پیمان – مبلغ پیمان – شرایط پرداخت و پرداختهای مربوط به پیشرفت کار – شرایط لغو پیمان و جریمه های مربوطه – بند...

محاسبات حسابداری پیمانکاری

محاسبات حسابداری پیمانکاری

موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با...

حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت اول

حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت اول انواع قراردادهای پیمانکاری ۱- قرارداد مقطوع الف : انجام کل عملیات پیمان در ازای دریافت مبلغ معین ب: انجام کل عملیات پیمان در ازای دریافت مبلغ معین...

حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت دوم

حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت دوم   تحویل موقت زمانی که ۹۷% عملیات پیمان انجام شود پیمانکار ضمن اعلام موضوع از طریق دستگاه نظارت و با تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان پیمانکار و کارفرما و...

حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت سوم

حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت سوم روش حسابداری پیمانهای بلند مدت الف ) روش درصد پیشرفت کار ب) روش کار تکمیل شده در روش درصد پیشرفت کار ،درامد وهزینه و سود بتدریج ....