برچسب: چک

image_pdfimage_print

کنترلهای داخلی در خصوص چک

کنترلهای داخلی در خصوص چک ۱- افتتاح کلیه حساب های بانکی بایستی در اجرای مقررات قانونی و با رعایت ضوابط مندرج در ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات قانونی خاص انجام...

نقش بانک‌ها در کاهش چک‌های برگشتی

چک، وسیله پرداخت آنی است که بعد از ایجاد نظام بانکداری در دنیا ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی، قوانین کشور ما که عمدتاً از قوانین کشورهای اروپایی اقتباس...

از ۱۷ هزار چک برگشتی در روز تا سقوط اخلاقی!

اگر از این آمار و ارقام این گونه برداشت کنیم که روزانه هفده هزار عهد رسمیت یافته و ضمانت شده می‌شکند، باید اذعان کنیم که پذیرفتن شکسته شدن ده‌ها و صد‌ها برابر این میزان...