برچسب: چک

image_pdfimage_print
کنترلهای داخلی در خصوص چک

کنترلهای داخلی در خصوص چک

کنترلهای داخلی در خصوص چک ۱- افتتاح کلیه حساب های بانکی بایستی در اجرای مقررات قانونی و با رعایت ضوابط مندرج در ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات قانونی خاص انجام...