برچسب: کنترل

image_pdfimage_print

رابطه کنترل با خلاقیت

رابطه کنترل با خلاقیت کنترل از زمان شروع علم مدیریت یعنی سال ۱۹۰۰ میلادی مورد توجه قرار گرفته است. پیشگامان علم مدیریت تیلور- فایول- اتزیونی- ماکس‌وبر همه به اهمیت کنترل در سازمانها توجه داشته...

کنترل و گزارشگری رعایت قوانین و مقررات توسط حسابرسان مستقل

کنترل و گزارشگری رعایت قوانین و مقررات توسط حسابرسان مستقل میزان مسوولیت حسابرسان مستقل درخصوص کنترل رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحد‌های مورد رسیدگی و انعکاس نتایج حاصله در گزارش‌های حسابرسی صادره...

کنترل های حسابرسی-حسابهای پرداختنی

کنترل های کاربردی حسابرسی-حسابهای پرداختنی            کنترل های حسابها واسنادپرداختنی    قبل ازآغازرسیدگی مواردزیرانجام شود:   ۱)تهیه کاربرگ اصلی حسابهاواسنادپرداختنی وپیش دریافتها   ۲=دریافت صورت ریزاقلام راکدوسنواتی(جدول سنی)/تهیه آن باهماهنگی مسئول مافوق  شماره کنترل                 ...