برچسب: کنترل

image_pdfimage_print
کنترلهای حسابرسی – داراییهای ثابت

کنترلهای حسابرسی – داراییهای ثابت

کنترلهای حسابرسی در رابطه با داراییهای ثابت کنترلهای حسابرسی در رابطه با داراییهای ثابت: ۱- کنترل امضا های مجاز سند حسابداری ۲- کنترل صحت محاسبات ۳- کنترل با ایین نامه تفکیک هزینه های جاری...

کنترل های حسابرسی – بهای تمام شده

کنترل های حسابرسی – بهای تمام شده

کنترلهای لازم برای فروش مراحل فروش نسیه به شرح ذیل می باشد : ۱٫     دریافت سفارش خرید از مشتری  و تهیه سفارش فروش ۲٫     تصویب اعتبار مشتری ۳٫     صدور کالا از...

کنترل و گزارشگری رعایت قوانین و مقررات توسط حسابرسان مستقل

کنترل و گزارشگری رعایت قوانین و مقررات توسط حسابرسان مستقل

کنترل و گزارشگری رعایت قوانین و مقررات توسط حسابرسان مستقل میزان مسوولیت حسابرسان مستقل درخصوص کنترل رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحد‌های مورد رسیدگی و انعکاس نتایج حاصله در گزارش‌های حسابرسی صادره...

کنترل های  حسابرسی – داراییهای ثابت مشهود

کنترل های حسابرسی – داراییهای ثابت مشهود

کنترل های  حسابرسی – داراییهای ثابت مشهود کنترلهای داراییها ی ثابت مشهود ودرجریان تکمیل شماره کنترل شرح کنترل عدم رعایت ü =۱ کنترل امضاء ها ۱ ü ۲= کنترل محاسبات ۲ ü ۳=کنترل بادستورالعمل...

کنترل های حسابرسی-حسابهای پرداختنی

کنترل های حسابرسی-حسابهای پرداختنی

کنترل های کاربردی حسابرسی-حسابهای پرداختنی            کنترل های حسابها واسنادپرداختنی    قبل ازآغازرسیدگی مواردزیرانجام شود:   ۱)تهیه کاربرگ اصلی حسابهاواسنادپرداختنی وپیش دریافتها   ۲=دریافت صورت ریزاقلام راکدوسنواتی(جدول سنی)/تهیه آن باهماهنگی مسئول مافوق  شماره کنترل                 ...