برچسب: accounting

image_pdfimage_print
حسابداری از راه دور یا حسابداری آنلاین (Telecomunication Accounting)

حسابداری از راه دور یا حسابداری آنلاین (Telecomunication Accounting)

حسابداری از راه دور یا حسابداری آنلاین (Telecomunication Accounting) در عصر کنونی که عصر تکنولوژی و سرعت می باشد هر شرکت جهت دوام و بقا نیاز به استفاده از علم جدید دارد تا بتواند...

حسابداری سبز Green Accounting

حسابداری سبز Green Accounting

حسابداری سبز Green Accounting همگام با رشد اقتصادی فشار بر سیستم های طبیعی و منابع کره زمین شدت میگیرد.و مدیران واحد تجاری تحت فشار هستند تا نه تنها باید هزینه های عملیاتی را کاهش...